Legionellapreventie

Legionellapreventie

Contact_opnemen_Button_Vraagbaak_Groep

Legionellapreventie valt onder De InspectieVraagbaak. Deze bacterie komt voor in grond en leidingwater. Het kan zich erg snel vermenigvuldigen als het water een temperatuur heeft tussen de 25 en 55 graden. Dit gebeurt vooral snel als het water stilstaat. Het kan voorkomen worden door de doorstroming vaak te laten plaatsvinden. Dit helpt echter niet als de legionella al aanwezig is! Dan zal u moeten denken aan legionellapreventie. Hiervoor kan De InspectieVraagbaak de ernst van de zaak komen testen.

Wat kan u verwachten van een inspectie?

De InspectieVraagbaak werkt in de volgende stappen om tot een goed eindproduct te komen:

1. Plan van Toezicht
Dit is een document waarin de aanpak van de inspecties staat beschreven. Er worden ook afspraken in vastgelegd tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. De afspraken worden op basis van de volgende stappen gemaakt.

2. Beschrijven/opnemen van visuele bevindingen
Dit is de visuele inspectie. Er wordt onderzocht of de installaties al dan niet op de juiste wijze zijn aangelegd. Hierbij kijken we naar:

  • Toetsen van de installatietekeningen of deze voldoen aan de (toen) geldende normgeving
  • Toetsing van de installatietekeningen aan de werkelijke gemonteerde installatie
  • Toetsing van de installatie aan de relevante productnormen
  • Het vaststellen van afwijkingen

3. Metingen/beproevingen
Metingen en beproeving: er wordt vastgesteld of de toegepaste installatiecomponenten al dan niet juist en doeltreffend zijn. Dit houdt ook het uitvoeren van metingen, met daarvoor geschikte meetinstrumenten, in om zo gegevens te verzamelen die niet door visuele controle kunnen worden vastgesteld.

4. Rapportage
Het rapport bestaat uit:

  • Basisgegevens
  • Inleiding
  • Visuele inspectie (waar nodig ondersteund door foto’s)
  • Metingen en beproeving (waarin opgenomen de resultaten)
  • Conclusie en advies
  • Bijlage

Met het uitvoeren van een inspectie krijgt u helderheid over de staat van uw installaties en eigendommen. Hiermee kunt u invulling geven aan de verantwoordelijkheid en continuïteit van uw bedrijfsvoering.

Contact opnemen over legionellapreventie

U wilt contact opnemen met de Vraagbaak Groep met betrekking tot de legionellapreventie? Klik dan op een van de onderstaande knoppen. De linker leidt u naar een offerte-contactformulier. De rechter leidt u naar onze contactgegevens.
Contact opnemen Offerte aanvragen detachering elektrotechniek, legionellapreventie