opleidings vraagbaak

De OpleidingsVraagbaak

Contact_opnemen_Button_Vraagbaak_Groep


De OpleidingsVraagbaak is een opleidingsbureau voor bedrijven en instellingen. Wij bieden u cursussen/trainingen aan op het gebied van management, installatietechniek, elektrotechniek, veiligheid en bedrijfshulpverlening.

Wij stemmen de cursus/training af op uw organisatie en het traject dat bij u aan de orde is. Dit doen we aan de hand van een adviestraject. Tijdens het traject kan blijken dat er behoefte is aan aanvullende opleiding en training.

De OpleidingsVraagbaak vult deze trainingen vanuit haar expertise in. Dankzij de trainingen zijn uw mensen beter toegerust voor hun werk en is uw organisatie beter in staat de gevraagde kwaliteit te leveren.

Onze activiteiten:

    • Het uitvoeren van een inventarisatie, zodat we inzicht hebben in uw bedrijfsstructuur.
    • U krijgt een rapportage, waarin aanbevelingen staan en een plan van aanpak. Hieruit kunt u opmaken wat er voor uw bedrijf noodzakelijk is. Zo ook bedrijfsspecifieke trainingen.
    • Interactieve maatwerkcursussen geven, onder andere op het gebied van:

– NEN 1010
– NEN 1010 opfriscursus
– VOP (Voldoende Onderricht Persoon) NEN 3140
– VP (Vakbekwaam Persoon) NEN 3140
– IV/ WV (Installatieverantwoordelijke/ Werkverantwoordelijke) NEN 3140
– VOP (Voldoende Onderricht Persoon) NEN 3840
– VP (Vakbekwaam Persoon) NEN 3840
– IV/ WV (Installatieverantwoordelijke/ Werkverantwoordelijke) NEN 3840
– Inspecteur Laagspanning
– APK keuring woningen conform NEN 8025
– Noodverlichting conform NEN EN 1838
– Basisopleiding ATEX conform richtlijnen 114 en 153 en NEN EN IEC 60079
– BHV
– VCA (u gereed maken voor certificering)
– Brandpreventie
– Het geven van de cursus ‘Projectmanagement in de installatietechniek’
– Het geven van de cursus ‘Vuistregels installatietechniek voor bouwmanagers’

 

Werkwijze:

Na het aanmelden van de cursist(en) wordt er in overleg een cursusdatum gepland en krijgt u van ons een opdrachtbevestiging en een formulier met de gegevens van de cursist(en) toegestuurd.

Betreft het een groep cursisten, dan gaan we in overleg met u bekijken hoe de cursus op de meest praktische wijze uitgevoerd kan worden. Dit kan uiteraard ook in de avonduren.

Van de cursussen en trainingen is momenteel geen planning beschikbaar. De cursussen en trainingen worden u, op basis van een maatwerkprogramma, aangeboden.

Voor meer informatie en/of vragen verzoeken wij u om contact op te nemen.

Contact opnemen Offerte aanvragen detachering elektrotechniek, legionellapreventie