ATEX inspecties

Contact_opnemen_Button_Vraagbaak_Groep

ATEX inspecties

Wanneer er in uw bedrijf sprake is van een explosiegevaarlijke omgeving,
dient de elektrische installatie voor eerste ingebruikname en daarna periodiek geïnspecteerd te worden conform de ATEX richtlijnen. Het doel van deze wetgeving is het voorkomen van gas- en stofexplosies of om de gevolgen van een explosie te beperken. Daarnaast is een werkgever ook verplicht werknemers te beschermen tegen explosiegevaar en moet hij kunnen aantonen dat aan de wettelijke zorgplicht is voldaan door een goed beheer- en onderhoudsbeleid te voeren. De eisen die worden gesteld aan het beheer en onderhoud van de explosieveilige installaties zijn vastgelegd in de normenserie NEN-EN-IEC 60079-xx.

Typen ATEX inspecties:

  • Gedetailleerde inspectie – Hierbij worden de ATEX-componenten geheel gecontroleerd, tevens aan de binnenzijde. Deze inspectie vindt plaats bij een eerste ingebruikname van een elektrische installatie of installatiedeel in een explosiegevaarlijke omgeving.
  • Visuele inspectie – Hierbij worden de ATEX-componenten alleen visueel geïnspecteerd, deze inspectie vindt in de regel jaarlijks plaats bij een bestaande in bedrijf zijnde ATEX-installatie.
  • Closed inspectie – Hierbij worden de ATEX-componenten visueel geïnspecteerd met als aanvulling dat er naar de wartels gekeken wordt of deze voldoen. Deze inspectie vindt minimaal één keer per drie jaar plaats bij een bestaande in bedrijf zijnde ATEX-installatie.

In overleg met de installatieverantwoordelijke wordt een inspectieplan opgesteld. Het type inspectie en de inspectiefrequentie worden hierbij afgestemd.

Afhankelijk van de locatie en inspectieomvang kan in overleg worden besloten jaarlijks een deel van de installatie te inspecteren, zodat in een doorlooptijd van een aantal jaar een volledige inspectie is uitgevoerd. Met het inspectierapport kan de installatie-eigenaar aantonen dat de installatie op verantwoorde wijze is geïnspecteerd.

Wij hebben goed opgeleide inspecteurs die in het bezit zijn van een CompEx certificaat om uw ATEX installatie te inspecteren en u te voorzien van advies.

De InspectieVraagbaak kan u ook helpen bij het vervaardigen / updaten van een explosieveiligheidsdocument (EVD). Een EVD is vanuit de ATEX-Richtlijn 153 verplicht als er in uw bedrijf wordt gewerkt met gevaarlijke gassen of stoffen. Hierin moeten organisatorische en technische maatregelen opgenomen worden om (eventueel) explosiegevaar tegen te gaan en / of te voorkomen.

Wilt u een ATEX inspectie laten uitvoeren of heeft u vragen? Neem contact met ons op of vraag direct een vrijblijvende offerte aan.

Contact opnemen Offerte aanvragen detachering elektrotechniek, legionellapreventie