Woning APK

Woning APK

woning apk
Voor een woning APK bent u bij de InspectieVraagbaak aan het juiste adres! De InspectieVraagbaak is een bedrijf dat gespecialiseerd is in alle keuringen en inspecties van technische installaties en welke geheel onafhankelijk werkt.

Woning APK – Waarom?
In de wet- en regelgeving wordt de zorgplicht beschreven, dit houdt in dat een eigenaar of beheerder van een installatie verantwoordelijk is voor de veiligheid van de installatie. De InspectieVraagbaak inspecteert en keurt uw installatie aan de hand van de volgende wetgeving:

  • Bouwbesluit
  • Arbowet
  • Wet aansprakelijkheid
  • Waterleidingwet
  • En de bijbehorende besluiten

Woning APK – Wat kunt u verwachten?
Wij werken in verschillende stappen om tot een goed eindproduct te komen, onderstaand kunt u deze stappen bekijken;

  1. Plan van Toezicht: Dit is een document dat de aanpak beschrijft van de uit te voeren inspecties aan installaties, het dient als vastlegging van de afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
  2. Visuele inspectie: het onderzoeken van de installaties om vast te stellen of deze op de juiste wijze zijn aangelegd.
  3. Metingen en beproevingen: vaststellen of de toegepaste installatiecomponenten juist en doeltreffend zijn.
  4. Rapportage: deze bestaat uit: basisgegevens, inleiding, visuele inspectie, metingen en beproevingen, conclusies en advies en bijlagen.

 

 

 

Contact

Wilt u een woning APK en bent u geïnteresseerd in de diensten van de InspectieVraagbaak? Neem dan gerust contact met ons op of vraag direct een offerte aan. Wilt u meer informatie over de diensten van InspectieVraagbaak? Ook dan kunt u gerust vrijblijvend contact met ons opnemen.
Contact opnemen Offerte aanvragen detachering elektrotechniek, legionellapreventie, aankoopkeuring